Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Във ъгъла високо на балкона

като че от художник наредени

и вързани като букет личат

стареещи лица, така смирени,

че в здрача те изглеждат съвършени,

трогателни и вечни в тоя кът.

 

Една до друга две сестри опрени,

но без да ги обвързва близостта,

са сякаш от копнежи уморени

подобно самота до самота.

 

А братът официален, мълчаливо

заключен в себе си и устремен,

за кратък миг със майката сравнен,

напълно с образа й се покрива.

 

И помежду им със печална краска,

със никой несродена, все така

седи старица — недостъпна маска,

придържана от някаква ръка,

а друга пък отвътре се подава,

привидно плъзгаща се и корава,

увиснала под дрехите остава

и скрита за детинските очи.

За сетен път опитва нещо, бледа

и галена от бръчките в безреда,

не може никой да я различи.

1907

Край