Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Както кибрит, преди да запламти,

със светващи езици се разгаря,

така започва тя да се върти,

да трепка, да припламва и блести

и в кръглия си танц да се разтваря.

 

Внезапно става огнена мечта.

 

Подпалва с къдрите си тя

и завъртява майсторски и с жар

одеждите си в тоя див пожар,

от който, като змии, виж: веднага

две голи, щракащи ръце протяга.

 

В миг тя улавя огъня с ръка

и го захвърля в своите крака;

с надменен жест пред себе си го мята

и гледа — той бушува по земята,

упорствува, пламти и след това…

Но сигурно, с победоносни тръпки,

усмихва се и вдигайки глава,

тя го премазва с малки, твърди стъпки.

1906

Край