Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


С остатък от зелено се стопяват

листата — в тигела те не блестят.

Съцветията вече не цъфтят

със синьо, отдалеч го отразяват,

 

неточно и през сълзи тоя път,

и сякаш им се ще да ги отмине.

И старите писма не са тъй сини —

в лилаво, жълто, сиво те трептят.

 

След като детска рокля избелее,

захвърлят я и проумяваш ти,

че малко нещо мъничко живее.

 

Но синьото възкръсва неизменно —

виж: то в едно съцветие цъфти

трогателно сред бледото зелено.

1906

Край