Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Но как дойде раздялата за мен?

Това си спомням — случва ти се нещо

неотвратимо, тъмно и зловещо,

в което си щастлив и унижен —

 

А аз бях слаб! Аз виждах колко плаха

си тръгна тя и как ме позова!

О, сякаш хиляди жени зовяха!…

И нищо повече, освен това:

 

един далечен знак — мираж изглежда,

прощален знак — бог знае за какво,

или навярно е било дърво,

обвито вече в кукувича прежда.

1906

Край