Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


 

Два пътя. Никъде не водят те.

Замислен, по един от тях отмина

и ненадейно в кръг се очерта

една леха с разискрени цветя,

а в нея плоча с надпис стар: „Графиня

Брите Софи“ — той трудно се чете.

Докосваш с пръст изтърканите дати,

които сочат раждане и смърт.

Защо ти стават все по-непознати?

 

Защо се бавиш, сякаш първи път

вървиш към мястото под тоя бряст,

където е тъй влажно, тъмно, скрито?

 

С какво те мами слънчевата част

на цветната леха, на по-открито?

От розите ли се поблазни ти?

 

Защо си често тук? Какво долавяш?

Защо като замаян приближаваш

към флокса, който с пламъци цъфти?

1906

Бележки

[0] Borgeby-Gàrd — голямо имение в областта Ско̀не, Швеция, където Рилке е гостувал през лятото на 1905 г.

Край