Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
6 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


При другите на чай тя бе дошла.

И стори ми се — както си седеше,

тя по-различно чашата държеше.

Усмихна се. Почти ме заболя.

 

Най-после целият ни весел свят

към стаите започна да минава

и да беседва (говор, смях). Тогава

я зърнах пак. Бе малко по-назад

 

От всички, сдържана, като жена,

която сякаш трябва да запее,

съзрях от нейните очи да грее

като от извор бистра светлина.

 

Вървеше бавно, сякаш тук не бе

до тоя час над нещо надделяла.

Все пак: след миг към чистото небе

би махнала с криле, би полетяла.

1906

Край