Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], –1906 (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5,5 (× 2 гласа)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Мъката, с която крачим бледи

сред недоизвършени неща,

е като походката на лебед.

 

А Смъртта изтръгва мълчаливо

под нозете ни така твърдта,

както се отпуска той страхливо,

 

сред вълните ласкави, които

шумолят в очакване честито

и под него все назад летят;

а пък той, с осанка величава,

все по царствен и уверен плава

по водата с безметежна гръд.

1905–1906

Край