Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Вълшебна: в словото не се побира

такава рима прелестна и скромна,

която твойте тръпки да напомня.

Челото ти красят листа и лира,

 

А ти си като химн на любовта,

която с нежни, розови листа

докосва взрени в книгата очи —

те се притварят и човек мълчи,

 

за да те види… Твоята снага

със скокове е сякаш заредена,

но изстрелът се бави. Ти сега

 

си слух — така жена усамотена

се къпе сред гората и следи

лицето си в прозрачните води.

1907

Край