Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Той сякаш слуша. В небесата скита…

А ние сме стаили дъх в захлас.

Звезда е той. Сред свойта звездна свита —

огромна, но невидима за нас.

 

О, той е всичко. Как ще се стремим

да ни съзре? И кой ще го накара?

Дори сега да коленичим с вяра

той ще е като звяр невъзмутим[1].

 

Това, че сме в нозете му от страх,

от векове е негова представа.

Забравя, че живеем. Но познава

това, което ни превръща в прах.

1905

Бележки

[1] Той ще е като звяр невъзмутим — Според Рилке ангелската същност на Буда се проявява и в неговото непостижимо безразличие към живота и човека.

Край