Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Лежеше той. Ликът му отчужден

върху възглавниците бе изправен.

И този свят, доскоро съзерцаван,

от неговия разум изоставен —

потъна в своя безначален ден.

 

Не знаеха дошлите в тоя миг,

че себе си той беше слял с нещата,

с това небе, с ливадите, с водата

и всичко тук бе неговият лик

 

О, как челото му все тъй привлича

простора, въздуха, безбрежността!

И мраморната маска на смъртта —

тъй мека и разтворена, прилича

на нежен плод, изгниващ в самота.

1906

Край