Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Стареят земните крале

И вече към смъртта се взират.

Наследниците им умират,

а дъщерите им намират,

че под короните са зле.

 

Сганта сече от тях пари:

поиска да се възцари,

да изкове безброй машини,

бучащи, груби или фини,

но щастието не откри.

 

Металът страда — вече мрази

монетите и колелата —

чрез тях на дребно той живее.

От фабрики, от тежки ксаи

за жилите на планината

той си припомня и копнее

да бъде пак затворен в тях.

1901

Край