Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Аз знам — живял е Микеланджело,

за него съм прочел безброй неща.

Той сякаш над земята полетя —

гигант с чело,

забравило безмерността.

 

При нас се връща той като човек,

в когото хубостта на всеки век —

залязвайки — оглежда своя лик.

Товара му повдига той и с вик

го хвърля в пропастта на свойта гръд.

 

Със скръб и радост пълен бе светът.

Но той живота в камък преразказа,

като един предмет ни го показа.

Надмогна волята му само бог —

тогава той обикна го с омраза,

задето бе така висок.

1899

Край