Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


 

Като от къща аз поемам пак

от парка и от неговия мрак

към вечерната равнина — във вятър,

долавян чак от облаците неми,

от ручеите, от безброй големи

и бавни мелници в далечината.

И аз съм нещо тук под небесата,

най-малкото от всичко… Погледни!

Небе ли виждаш?

                        Сини висини,

в които облаци са полетели:

отдолу — всичките с отсенки бели,

отгоре — с нежно и дълбоко сиво,

което върху ален фон се лее.

И върху всичко с кротък блясък грее

залязващото слънце…

                                Колко живо

струящи облаци рисуват тънки

изящни фигури, крила и гънки

на планини под зрака на звездите.

И мигом: виж, портал в далечините,

през който може би прелитат птици.

1904

Бележки

[0] Ско̀не — област в южна Швеция — полуостров край протока Йоресунд.

Край