Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Като богатство беше тишината

и скриваше момчето. Сякаш в сън

изникна майката откъм вратата

и в шкафа чаша трепна с крехък звън.

Усети, че издадена е тя,

момчето си целуна: „Ти си тук?“

В пианото се взряха — звук след звук

възкръсваше у него песента,

която странно го оплете пак.

 

То стихна. Погледът му в тоя мрак

се плъзна към ръката й, превита

от пръстена, когато се заскита

в клавишите, като из преспи сняг.

1900

Край