Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от немски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране, разпознаване и корекция
NomaD (2012-2013)

Издание:

Райнер Мария Рилке. Лирика

Австрийска. Първо издание

Подбор, редакция и бележки: Венцеслав Константинов

Народна култура, София, 1979

Редактор на издателството: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректори: Евдокия Попова, Петя Калевска

 

Литературна група — художествена.

Тематичен номер 04 95366/5706-4-79

Дадена за набор август 1979 г.

Подписана за печат октомври 1979 г.

Излязла от печат ноември 1979 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 13¾

Издателски коли 8,03

ДИ „Народна култура“

ДП „Тодор Димитров“ — София


Момче, какво засвири? Покрай мен

долавям в парка шепнати повели

и стъпки. Виж, сред тия цеви бели

на сиринкса[1] душата ти е в плен.

 

Защо я мамиш? В звуците витае

и се оплита, без да разбереш;

по-силна от живота песента е

и с плач я ражда твоят луд копнеж.

 

Мълчание й дай, та пак душата

преливаща в обилие да блесне;

там ставаше и мъдра, и богата,

преди да я омаеш с нежни песни.

 

Чуй ме, мечтателю, преди целта

прахосваш полета й, тя ще страда;

с криле, прекършени от песента,

стените ми не ще прехвърли тя

след моя зов към вечната наслада

1899

Бележки

[1] Сиринкс — древногръцка флейта, съставена от седем тръстикови цеви.

Край