Дневник на етикетите

(за „Костите на Мерлин “ от Фред Саберхаген)