Дневник на етикетите

(за „Разказвачът“ от Харолд Робинс)

Дата Етикет Потребител