Включено в книгата
Пламък на вятъра
Латиноамериканската поезия
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция и форматиране
NomaD (2012 г.)

Издание:

Пламък на вятъра

Латиноамериканската поезия

Антология

Доколумбова. Класическа. Съвременна

 

Превод, подбор и бележки: Никола Инджов

 

© Никола Инджов — превод, подбор и бележки

© Петър Добрев, художествено оформление, 2007

© Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2007

 

ISBN 10: 954-739-868-7

ISBN 13: 978-954-739-868-9

 

Редактор: Иван Гранитски

Графичен дизайн и корица: Петър Добрев

Коректор: Соня Илиева

Предпечатна подготовка: Лима Аудулова

 

Формат 16/60/90

Печатни коли 21

 

Издателство „Захарий Стоянов“

Печат: „Образование и наука“ АД

 

На корицата: фрагменти от картини на Пабло Гуаясамин


Веднъж в града старинен Пловдив,

        далече там,

примря ми в полунощ сърцето.

        Това бе всичко.

 

Трептя зелен и дълъг поглед

        далече там,

и влажни устни се смълчаха.

        Това бе всичко.

 

Небето българско искреше

        далече там

с безброй съзвездия високи.

        Това бе всичко.

 

По калдъръма тихи стъпки

        далече там,

завинаги последни стъпки.

        Това бе всичко.

 

И при таинствена вратичка

        далече там

целунах аз ръката бяла…

        Това бе всичко.

Край