Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 13 гласа)
Сканиране и разпознаване
drkiko
Корекция
zara new (2011 г.)
Допълнителна корекция и форматиране
trooper (2011 г.)

Издание:

Никола Николов. Тайните протоколи

София, 2003 г.

ISBN: 954783009Х


Протокол номер 21

Вътрешни заеми. Дълг и такси. Движение на паричната маса. Фалит-банкрут. Спестовни банки. Премахване на паричната борса. Регулиране на индустриалните стойности.

Към това, което ви казах на последното събрание, ще прибавя подробно обяснение по отношение на вътрешните заеми. По отношение на външните аз нямам какво да кажа повече, защото те са ни охранявали с народните пари на гоя, но при нашата държава няма да има повече чужденци, да, нито един външен.

Ние използвахме най-рационално подкупността на администраторите и отпуснатостта на владетелите на гоя, за да удвоим, утроим и дори повече да увеличим парите си, отпускайки заеми на правителствата на гоите, от които заеми техните държави въобще не се нуждаеха. Може ли някой да направи същото по отношение на нас?…

Следователно аз ще се занимая с подробностите относно вътрешните заеми.

Държавата обявява, че пуска облигации на стойност от сто до хиляда всяка една. За тези облигации се открива предварителна подписка, като на записалите се първи се прави някаква отстъпка. На следващия ден чрез изкуствени средства стойността на облигациите се покачва. Целта на изкуственото им покачване е да се подтикнат хората да побързат да ги купуват. За няколко дни държавната хазна се препълва и държавата ни получава на разположение повече пари, отколкото се нуждае. След известно време обявяваме, че записването за облигации е надхвърлило много пъти държавния заем. В тази лъжа се крие един много важен пропаганден трик, а именно, че народът ни има голямо доверие в нашето управление, което личи от бързото изкупуване на предложените от него разменни средства — облигациите.

След изиграването на тази комедия, от която възниква много тежък финансов дебит, се налага де се направи друг заем, за да сме в състояние да изплатим лихвите по облигационния заем. Този нов заем не може да се използва за друго, освен за изплащане на лихвите на предишния, и увеличава вътрешния дълг на държавата. А когато и този кредит се изчерпи, се налага въвеждането на такси, за да се покрият не заемите, а само лихвите по тях.

Много често, за да се излезе от това положение, се прибягва до правителства на гоя, които в момента разполагат със средства, без да знаят как да ги използват. Страхувайки се да ги инвестират в разни предприятия, те предпочитат да ни ги дадат срещу минимална лихва, която оправя нашето вътрешно финансово състояние.

Когато се възкачим на световния престол, ще изхвърлим всички тези финансови и тем подобни системи, които не са в наш интерес. От тях няма да остане и следа. Ние ще унищожим и всички парични борси, за да не позволим престижът на нашата мощ да бъде разклатен от варирането на цените, определени от самите нас. Нашите цени ще бъдат стабилни — невъзможно ще бъде те да се понижават или покачват.

Ние ще заместим паричната борса с грандиозен държавен институт, чието задължение ще бъде да фиксира цените на индустриалните продукти от държавна гледна точка. Този институт ще бъде в състояние само за един ден веднага да продаде на борсата например 500 милиона акции от индустрията или в същия ден да закупи такива за същата сума. Това е единственият път всички индустриални инициативи да бъдат зависими от нас. Представяте ли си само каква колосална мощ ще си подсигурим?…