Включено в книгата
Година
(Пълни авторски права)
Форма
Документалистика
Жанр
Характеристика
Оценка
5,4 (× 13 гласа)
Сканиране и разпознаване
drkiko
Корекция
zara new (2011 г.)
Допълнителна корекция и форматиране
trooper (2011 г.)

Издание:

Никола Николов. Тайните протоколи

София, 2003 г.

ISBN: 954783009Х


Протокол номер 2

Икономически войни — основата на еврейското надмощие. Глава на управлението и тайни съветници. Успехи на разрушителните учения. Приспособимост в политиката. Ролята, играна от пресата. Цената на златото и стойността на еврейската жертва.

За нашата цел се налага войните, доколкото е възможно, да не свършват с териториални печалби. Войната при всяко положение трябва да бъде доведена до икономическа основа, така че останалите държави да не успеят да помогнат на воюващите да се разберат. Това създава условия да се намесим ние, за да помогнем, и тогава двете воюващи страни попадат под благоволението и милосърдието на нашата международна агентура, която притежава милиони очи и винаги е готова да действа, неспъвана от каквито и да са ограничения. Установените от нас международни права изместват националните права и чрез тях управляваме държавите точно така, както гражданският закон на отделната държава урежда отношенията на своите поданици помежду им.

Администраторите, които ще посочим измежду народа, не трябва да притежават други качества, освен робско подчинение. Те не трябва да бъдат лица, тренирани в областта на изкуството на управлението, за да ги направим по-лесно пионки в нашата игра, удобни за работа в ръцете на нашите учени и гении, които ще бъдат техни съветници, специалисти, подготвени още от детинство да решават въпросите по управлението на целия свят. Както ви е известно, тези наши съветници и специалисти са подготвили и написали правилата, от които народите се нуждаят и които те използват всеки ден, съобразявайки се с нашия генерален политически план, извлечен от придобитите от историята уроци, от непрекъснати наблюдения на събития и случки от всеки момент в миналото.

Гоя не се ръководи от практическото използване на безпристрастните исторически изводи, а само от теоретично практикуване на идеологии без каквото и да е критично наблюдение за някакви реални резултати от тях. Следователно ние нямаме нужда да държим сметка за тях. Оставете ги да мислят, че играят главната роля, каквото сме им внушили. По този начин ние непрекъснато чрез нашата преса ги поощряваме да имат сляпо доверие в тези „свои“ теории. Така интелектуалците на гоя ще се гордеят със „своите“ позиции, които не се потвърждават от никаква логика на живота, тъй като те са плод на научна информация, която нашата агентура от специалисти сръчно и много хитро е формирала и разработила с цел да ги научи и превъзпита в направлението, към което се стремим.

Не си въобразявайте нито за момент, че ви говорим празни приказки, а помислете внимателно върху успехите, които постигнахме, като наложихме дарвинизма, марксизма и ницшеанството — противопоставило Богочовека на християнската идея. За нас, евреите, е достатъчно да видим каква значителна дезинтеграция постигнаха тези теории в мисленето на гоя.

За нас е необходимо да вземем под внимание намеренията, характерите и наклонностите на народите, за да можем да избегнем всякакви грешки в политиката, както и в административните работи.

В ръцете на държавите днес съществува една голяма сила, която създава движението на идеите и мислите в хората, и това е пресата. Основната й задача е да настоява и да поддържа необходимото ниво на обществено напрежение, което да предизвика народното недоволство и желание за промяна. Именно чрез пресата постигнахме триумф в свободата на изкупването и речта.

Гоя от нееврейските държави не знаят как да използват тази сила, и тя отдавна е попаднала в нашите ръце. Чрез пресата спечелихме силно влияние, докато самите ние сме в сянка. Благодарение на пресата държим в наши ръце златото, за което сме пожертвали много наши хора. Всяка жертва от наша страна през погледа на Бога ни е хиляда гои.