Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)

Пред тебе е бяла земята

под снежния девствен покров —

пред тебе поръсих цветята

на своята първа любов.

 

Ти пътя към мрачна Голгота

показа ми с поглед студен,

аз мълком разпънах живота,

от твоята власт ослепен.

 

А белите рози зарих

в незнайна и тъмна страна,

но аз ти за всичко простих:

о, скъпа, любима, жени!

Бележки

[0] Публикация: Сила, г. II, бр. 13 от 3 януари 1920 г., с подпис: Хр. Измирлиев. Има авторски ръкопис в „Микроскопична енциклопедия от Ведбал“ — албумче на Смирненски, заедно със стихотворенията „Вий едва ли ще посмеете…“ („Amor omnia“) и „Аз съм странник безприютен…“ под общо заглавие „Amor passato“. Печата се по текста от Сила.

Варианти в „Микроскопична енциклопедия от Ведбал“: стихове 1–2: Пред тебе е снежна земята // под белия девствен покров. Стих 4: на своята светла любов. След стих 4 следва:

Из пътя на черний си грех

обгърна ги ти с тъмнина

но твоя грех аз не проклех —

нали си красива жена!

Стихове 5–6: Ти пътя към тъмна Голгота // посочи ми с поглед студен, стихове 10–12: в далечна незнайна страна, // но аз ти отдавна простих — // нали си любима жена!

Албумът „Микроскопична енциклопедия от Ведбал“ се съхранява у семейство Измирлиеви, фотокопие от него се намира в Института за литература при Българската академия на науките (инв. №302).

Край