Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)

На една приятелка

— Очите спят, ушите спят, душата спи —

това е вече сън на куб!

Мадам, мадам, какво ви ослепи

сред Военния клуб?

 

Мадам, мадам, там свирят, чуйте Григ

и още светло е навън.

Отде-наде ви стисна здраво в този миг

проклет нечакан сън?

 

Очите спят, ушите спят, душата спи —

това е вече сън на куб!…

— Ах, спрете, моля ви се! Туй не се търпи!

Какъв сте зъл и груб!

 

Не виждате ли вий, че татък до оназ жена

седи и слуша моя мъж!

Какво са свирили, ще ми разправи той дома,

хем всичко наведнъж!

Бележки

[0] Публикация: Българан. Седмично хумористично списание. София, г. VI, бр. 29 от [16 юли] 1921 г., с подпис: Нагел Смуглый.

Край