Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Додето, състезавайки ти се с косата,

под слънцето и златото блести несмело,

додето гледа гордо твойто бяло чело

с пренебрежение на крина в равнината;

 

додето повече очи от карамфила

привличат твоите млади устни, ми се струва,

и над кристала свойто тържество празнува

надменно твойта шия прелестна и мила,

 

порадвай се на устни, чело, шия, плитка

преди това, което в твойто време златно

е злато, карамфил, блестящ кристал и китка,

 

да се превърне във сребро или тинтява,

а всичко заедно със тебе безвъзвратно

в земя, във дим, във прах, във сянка и забрава.

Край