Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Объркал пътя си, с несигурни крака,

болнав и отмалял, във тъмна нощ залутан,

на глуха пустош тъпчейки покоя смутен,

вървя безсмислено и залудо вика.

 

Дочу да се повтаря в тъмното отвъд

далечно лаене на куче, още будно,

и в полусрутен хан насред поле безлюдно

съчувствие намери, ненамерил път.

 

Разсъмна, слънцето простора позлати,

една сънлива хубост, в хермелин укрита,

прекърши пътника със свойта стръвна страст.

 

Гостоприемството с живота ще плати;

било би по-добре без дом в нощта да скита,

отколкото да гине, както гина аз.

Край