Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


Върха на планината пищна и надменна

бразди, кичи и оцветявай, слънце златно,

и следвай с твойто благодушие приятно

на утрината бяла стъпката червена.

 

Пусни юздите на Флавонио[1] и Флора[2]

и с кралския си дълг, с привичката си щедра

като разпръсваш светлина добра и ведра,

морето посребри и позлати простора.

 

Вези с цветя полето равно и безкрайно,

когато Флерида излезе засияла;

но ако, слънце, не излезе тя случайно,

 

ти планината не кичи, не оцветявай,

не следвай стъпката на утрината бяла,

морето не сребри, ни къра позлатявай!

Бележки

[1] Флавонио — лек, приятен вятър.

[2] Флора — богиня на цветята и градините.

Край