Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от испански
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София


По една госпожа черна

черен огорчен поклонник

от сърцето свое черно

черни сълзи все пролива.

С него черна нощ говори,

толкоз черна, че, изглежда,

и от черната му мъка

иде черната жалейка:

носи той китара черна,

с черни и зелени струни

и ключове, също черни,

черен да е, който свири.

„Черни дни ми даде господ,

ако твойта черна обич

не ме правеше по-черен

и от гроба черен даже!

Една черна милост прося,

ако черни ти продаваш

и на черен трябва само

с черна милост да се плаща.“

Строго черната госпожа

черния поклонник среща,

отегчена с черни думи

черния човек почерня:

„Нека черен час споходи

черния тъй както иска;

към поклонниците черни

моето презрение черно.“

Кавалерът чер тогава,

не желаейки да бъде

и от черното по-черен,

сне почтително пред нея

черна шапка и си тръгна.

Край