Към текста

Метаданни

Данни

Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Обществено достояние)
Превод от
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
Оценка
няма

Информация

Сканиране
sir_Ivanhoe (2011)
Разпознаване и корекция
NomaD (2011)

Издание:

Испанска поезия

 

Испанска

Първо издание

 

Подбор и превод от испански: Александър Муратов и Атанас Далчев

 

Литературна група: художествена

 

Редактор: Пенчо Симов

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Евгения Кръстанова, Сивляна Йорданова

Дадена за набор 12. XI. 1979 г.

Подписана за печат февруари 1980 г.

Излязла от печат март 1980 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 26. Изд. коли 21,84

Усл. изд. коли 28,12

Цена 4,04 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София, 1980

ДПК „Димитър Благоев“ — София

История

  1. — Добавяне

Живея аз, без да живея в мен,

и с упование едно горя,

умирам, че не мога да умра.

Тълкувание

Живея вече чужда, вън от мен,

откакто мра от обич и тревога,

защото аз живея само в бога,

поискал с мен да е съединен;

кога му се обрекох, тоя ден

сърцето ми за свой девиз избра:

умирам, че не мога да умра.

 

И този чист съюз на любовта,

със който аз живея оттогава,

направи бог мой пленник, но оставя

свободно моето сърце в гръдта

и мъка най-голяма на света

бе в бога мой затворник да съзра:

умирам, че не мога да умра.

 

Ах, колко дълго трае тоз живот!

Ах, колко тежки са и тез изгнания

и тоз затвор, където окована

душата ми скърби под мрачен свод!

Жадувам да изляза от възход

до залез и не ще се примиря:

умирам, че не мога да умра.

Край