Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)
Източник
Събрани съчинения, том 4. Български писател, 1979

Атлетската му фигура не лъхва

свещена мъдрост на пророк,

но той помазан е за скитник-влъхва[1]

и търси божия отрок.

 

Уви, подобно мъдреците древни

не е внушителен с брада,

но пътя му покриват пътни-дневни

и грей оранжева звезда.

 

А в пастирските ясли на Лозана

не беше малкия Исус;

напразно с Кързон[2] пееше „Осанна“

светия наш оранжев Туз[3].

 

Но дарове: ливан[4], злато и смирна,

той не понесе пак назад;

със смирна моето перо немирно

дари премъдрий дипломат.

 

С ливана Кързон той добре поръси

и с пъстра кърпа го изтри;

лорд Кързон пък, макар че се навъси,

два куфара му подари.

 

Те бяха празни, но златото сложи

не в тях, а в джоба си дълбок;

и неуспял да зърне младенеца божи,

замина тлъстия пророк.

 

Къде?… Та в пътя златоносен аз ли

бих спрял мъдрец богоизбран?

Една душа, копнееща за ясли,

не спира в път предначертан…

 

Варшава, Прага, Букурещ и проче

ще зърне президента пак

и пак ще дири божето отроче

пред всеки ъгъл, всеки праг.

 

И ето някой ден светия влъхва,

навел премъдрата глава,

в мрака крачи, пъшка и въздъхва

и шепне горестни слова:

 

„Ох, идвам, братя, ама сила не остана!

Товара коледен тежи.

Шега ли е да мъкнеш от Лозана

два пълни куфара с лъжи?“

Бележки

[0] Публикация: Червен смях. Седмично илюстровано литературно-хумористично списание. София, г. IV, бр. 2 от 4 януари 1923 г., с подпис: Хр. Смирненски.

По повод завръщането на Ал. Стамболийски от двумесечната му обиколка в Европа. По време на тази обиколка той отива и в Лозана, където участвува в Лозанската конференция. — Бел. Веска Иванова. Събрани съчинения, том 4. Български писател, 1979.

[1] Влъхва — мъдрец, звездоброец.

[2] Лорд Кързон — Кързън, Джордж Натаниел (1859–1925) — английски политически деец и дипломат, консерватор. Вицекрал на Индия през 1899–1905; като министър на външните работи (1919–1924) бил активен поддръжник на политиката на чуждестранната военна интервенция в Съветска Русия.

[3] Туз — първенец, големец.

[4] Ливан — смола, която мирише хубаво при поставянето й върху огън; тамян.

Край