Дневник на етикетите

(за „Албумче за полякинята“ от Христо Смирненски)

Дата Етикет Потребител