Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], ???? (Пълни авторски права)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
4 (× 1 глас)
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (2011 г.)
Корекция
NomaD (2011 г.)

Издание:

Френска поезия. Сборник

Френска. Първо издание

 

Подбрал и превел от френски: Пенчо Симов

Рецензент: Симеон Хаджикосев

 

Народна култура — София, 1978

 

Poesie Française

Choix et traduction de Pentcho Simov

Narodna kultura

 

Художествено оформление: Иван Кьосев

 

Редактор: Марко Ганчев

Художник: Иван Кьосев

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректори: Лидия Стоянова, Наталия Кацарова

Дадена за набор 16. V. 1978 г.

Подписана за печат август 1978 г.

Излязла от печат август 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 39. Издателски коли 32,76

 

Цена 3,62 лв.

 

ДИ „Народна култура“

ДПК „Димитър Благоев“


Предимно музика да има,

сричките да са нечетен брой[1]

вред прониква и не носи той

помпозност, поза нетърпима.

 

В думите мъглявост на места

да те смути съвсем не бива:

цени мелодията сива,

сливаща с Неясност Точността.

 

Това е взор иззад воали,

туй е трепкащ летен лъч в леса,

туй са в есенните небеса

звездите, хаос син създали.

 

Не цвета — нюанса искай ти!

Чрез него потърси представа,

че само той побратимява

флейта с рог и сънища с мечти!

 

Далеч от Остротите бягай

и от злия недостоен Смях —

плаче чистият Лазур от тях;

подправки евтини не слагай!

 

Красноречието да умре!

Внимавай с Римата — добре е

под твой надзор да поумнее.

Пуснеш ли я — где ли ще се спре

 

О, кой усеща, щом е лоша?

Питам се, кой негър полудял,

кой ли глух хлапак е изковал

това бижу за два-три гроша?

 

Музика създавай — още, пак!

Стихът е нещото крилато,

долавяно в мига, когато

литва към любов отвъдна чак.

 

Стихът ти нека да се вдига

в полет с утринните ветрове,

приключение да се зове!…

А всичко друго е на книга!

Бележки

[1] Сричките да са нечетен брой. — Поради силабичния характер на френското стихосложение броят на сричките при него играе по-важна роля, а не се спазва определена стъпка. За да се запази съществуващият в оригинала нечетен брой срички както при стиховете с мъжка, така и с женска рима, преводът е издържан в две (ямб и хорей) редуващи се стъпки, а не в една, както е прието при нашето силаботоническо стихосложение.

Край