Дневник на етикетите

(за „Малката бъчвичка“ от Ги дьо Мопасан)

Дата Етикет Потребител