Дневник на етикетите

(за „Американска звезда “ от Джаки Колинс)

Дата Етикет Потребител