Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Когато яворът, почервенял, се свѐде над прозореца,

слугите го уведомиха, че настъпва златна есен;

но че отлитат птичите ята —

туй никой не му каза.

 

Оня писък на сирените в мъглата посред пролива

не моряци му го обясниха, а слуги,

оня удар на топора, скърцането на бесилото —

обясниха ги палачи, а пък робите мълчаха.

 

Всяка вест до него бе подбрана.

Добрите потвърждаваха

написаното в книгите на принца,

лошите засенчваха баща му,

но воя на виелицата по дворо̀вете

и дъжда — туй никой не му обясни.

 

Зададеше ли въпрос за градове, за празници и хора,

мълчанието на иначе бъбривите му шутове

го караше да вика оня ангел,

когото учеше покрай прозореца си да прелита.

 

1958

Край