Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


И за живите

Все пак ще трябва

Да се каже: Хубаво е

Че Този беше на Земята.

 

Вярваш ли в мира?

Ще изрека

По-добре веднага и за тебе:

Хубаво е, че го има.

 

За твоя слава

В най-високи тонове

Четири слова със „е“:

Той яде, пие, пише и ебе —

 

Когато през прозореца

Побягнат

Един и половина такта

Той има цялата

 

Спореща със себе си пиеса

Здраво я държи

Макар ставите му да треперят

И душата да пърполи

 

А нашите приятели

Които си заминаха —

Тук е Северно сияние

Там е Южен кръст —

 

Дали е другаде

По-друго?

Дали пък тук

По-друго е от другаде?

 

Все

Общата всеобща криза

На потъващия кораб

Потъващите кораби

 

Да съзерцаваш —

Да! Но за това

Да страдаш, виждай само половината

Човеци Симетрично:

 

Пръскай семето си

Казах; няколко години, и

Синовете ми

Ще се застрелват един-друг

 

1977

Край