Включено в книгите:
Мечтая тъй нежно за теб
Немска любовна лирика от XII до XX век
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Младежът от черните задни дворове,

Тикащ количката с въглища —

Той те познаваше.

 

А момичето с грубите длани,

Което в ранния час

Ми подаваше хляба през щанда —

Аз кой съм

Беше научило.

 

Под светлото лятно небе,

Под заслона на дънери, клони

И живи листа

Ще лежат подир вас

Онези,

В чиито очи пак ще се срещнем.

 

1964

Край