Включено в книгата
Светлината на света
Немски поети от XII до XX век
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Пълни авторски права)
Превод от немски
, ???? (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
1 (× 1 глас)
Обработка
NomaD (22.01.2011)

Идея, съставителство и превод: Венцеслав Константинов

Източник: http://vkonstantinov.hit.bg/dichter/dichter.htm

Източник: http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/svetlinata/content.htm


Оооооооооооооооооооооооо,

 

длл ррррр беееее бьо

        длл ррррр беееее бьо фюммс бьо,

                ррррр беееее бьо фюммс бьо вьо,

                                бьо фюммс бьо вьо тее:

 

Фюммс бьо вьо тее цее Уу,

                                пьогифф,

                                        Квии Ее.

Дъдъснн нн ррррр,

                        Ии Ее,

                                мпифф тиллоо тоо,

                                                                тилллл,

                                                                                Йюю Каа?

Риннцъкътъ бее бее ххю крр мюю?

                                                        цииуу ъннце, цииуу риннцкррмюю,

                ракете бее бее,

Рруммпфф тиллфф тоооо?

 

Цииуу ъннце цииуу ннцкррмюю,

Цииуу ъннце цииуу риннцкррмюю,

 

        ракете бее бее? ракете бее цее.

 

Фюммс бьо вьо тее цее Уу,

Уу цее тее вее бее фюммс.

 

 

Оооооооооооооооооооооооооооооооо

Бее бее бее бее бее — — — — — — — —

Оооооооооооооооооооооооооооооооо

Цее цее цее цее цее — — — — — — — —

Оооооооооооооооооооооооооооооооо

Риннцъкътъ — — — — бее — — бее — —

Оооооооооооооооооооооооооооооооо

енн цъ — — — — — — — енн цъ — — —

Оооооооооооооооооооооооооооооооо

 

 

Ланкъ трр глл

        пъ пъ пъ пъ пъ

                Оока оока оока оока

Ланкъ трр глл

        пии пии пии пии пии

                цююка цююка цююка цююка

Ланкъ трр глл

        Ррммп

        Ррннф

Ланкъ трр глл

                Цииуу лънн трлл?

                Люмпфф тюмпфф трлл

Ланкъ трр глл

        Ррумпфф тилфф тоо

Ланкъ трр глл

        Цииуу лънн трлл?

        Люмпфф тюмпфф трлл

Ланкъ трр глл

        пъ пъ пъ пъ пъ

                Оока оока оока оока

Ланкъ трр глл

        Пии пии пии пии пии

                цююка цююка цююка цююка

Ланкъ трр глл

        Ррммп

        Ррннф

Ланкъ трр глл

 

Цииуу ииуу

        цииуу аауу

                циуу ииуу

                        ииуу Ааа

Цииуу ииуу

        цииуу аауу

                циуу ииуу

                        цииуу Ооо

Цииуу ииуу

        цииуу аауу

Цииуу ииуу

 

Ланкъ трр глл

        пъ пъ пъ пъ пъ

                Оока оока оока оока

Ланкъ трр глл

        пии пии пии пии пии

                цююка цююка цююка цююка

Ланкъ трр глл

        Ррммп

        Ррннф

Ланкъ трр глл

        Цииуу лънн трлл?

        Люмпфф тюмпфф трлл

Ланкъ трр глл

        Ррумпфф тилфф тоо

Ланкъ трр глл

        Цииуу лънн трлл?

        Люмпфф тюмпфф трлл

Ланкъ трр глл

        пъ пъ пъ пъ пъ

                Оока оока оока оока

Ланкъ трр глл

        Пии пии пии пии пии

                цююка цююка цююка цююка

Ланкъ трр глл

        Ррммп

        Ррннф

Ланкъ трр глл

 

1922–1932

Край