Дневник на етикетите

(за „Екстази А Го-Го“ от Фредерик Бегбеде)

Дата Етикет Потребител