Пол Верлен
Пиеро

(Вариант)

Серия
Някога и неотдавна
Включено в книгата
Оригинално заглавие
Pierrot, (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Не е той старият мечтател-лунатик,

разсмивал бабите ни в шемета на бала,

смехът му мъртъв е, свещтта му — догоряла

и призракът му днес ни страска, бледолик.

 

Една светкавица: и виждаме за миг

как къса вятърът наметката му бяла

като саван; уста раззинал — сякаш цяла

гмеж червеи гризе го и надал е вик.

 

С безшумните криле на нощна птица той

разпръсва трепет бял и пляска с тях и удря,

но никакъв ответ в дълбокия покой.

 

Две дупки с фосфор в тях са кухите очи

и на лицето му — от пластовете пудра

безкръвно, стряскащо — мъртвешки нос стърчи!

Край