Серия
Мъдрост
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Тоя празник на житото, празник на хляба горещ,

мили родни места, пак ви виждам прелели от сила!

Всеки шум, всичко живо в природата ври като в пещ

и слепи светлината, и розови-сенки разстила.

 

Златна слама със съсък към гъстите клони полита

и отблясъци скачат, блещукат, трептят светлини,

труд кипи — чак додето ти виждат очите — в полята,

Всеки миг — и загрижен, и весел — лика си мени.

 

Всичко тук се задъхва, превило е гръб

под спокойното слънце — работника тръпнещ от радост,

който яко се труди, размахал над нивите сърп,

и налива в зърната, все още възкисели, сладост.

 

Работи, старо слънце, за хляба и гъстото вино

и със земното мляко човека кърми и му дай

чаша, дето небесна забрава се смее невинно.

О, жетвари, лозари, пред вас е честитият край!

 

Че накрай, след наляното вино и хляба прибран,

плод на хорския напън, в земята открил съучастие,

Бог и жъне, и сбира, и дава ни своята дан —

Плът за Комка и Кръв за Причастие!

Край