Серия
Мъдрост
Включено в книгата
Оригинално заглавие
[не е въведено; помогнете за добавянето му], (Обществено достояние)
Превод от френски
, (Пълни авторски права)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Сканиране и разпознаване
sir_Ivanhoe (08.09.2009)
Корекция
NomaD (08.09.2009)

Издание:

Пол Верлен. Поезия

Второ преработено и допълнено издание.

Издателство „Нов Златорог“, 1994 г.

Подбор, превод от френски и предговор: Кирил Кадийски.

Редактор на първото издание: Иван Теофилов.

Художествено оформление: Иван Димитров.

Коректор: Мария Меранзова.

Рисунките на обложката са от Пол Верлен.

 

Paul Verlaine. Oeuvres poétiques complètes

Texte etabli et annote par Y.-G. Dantec. Biblioteque de la Pleiade. Gallimard, 1959


Редят се белите огради

като талази; разлюлян

безкраен дъхав океан

с мъглица в ниските ливади.

 

Дървета, мелнични криле

потрепват в ранната омара

там, дето в буйна надпревара

се носи младо хергеле.

 

В света на селските Недели

сред росен злак и свобода

белеят тучните стада

с души като руната бели.

 

С гласа на флейта прозвъни

камбаната в селце далечно

и дълго по небето млечно

се гонят къдрави вълни.

Край