Включено в книгата
Нова песнопойка
Народни песни и стихотворения
Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
5 (× 1 глас)

Издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Съст. Любен Каравелов. Под редакцията на Тодор Моллов. Варна: ЛитерНет, 2006

Първо издание: Нова песнопойка. Народни песни и стихотворения. Търново: Издала редакцията на в. „Знание“, 1878.


Булка върви, булка върви през гора зелена,

като върви, като върви, жално-милно плаче,

жално-милно плаче, джанам, плаче и нарежда:

„Черней, горо, черней, сестро, двама да чернейме,

ти за твойте листи, горо, аз за първо либе.

Тебе та е, горо-ле сестро, слана осланила,

мене ма е, горо-ле сестро, мама оженила,

мама оженила, горо-ле сестро, за лудо-младо либе.

Нощя ходи, горо-ле сестро, по широко поле,

деня ходи, горо-ле сестро, из дълбоки доли.

Вечер иде, горо-ле сестро, армаган ми носи,

армаган ми носи, горо-ле сестро, се кървави дрехи,

се кървави дрехи, горо-ле сестро, се търговски глави.

Черней горо, черней, сестро, двама да чернейме —

ти за твойте листи, горо, аз за първо либе.

Твойте листи, горо-ле сестро, пак щът да покарат,

мойта младост, горо-ле сестро не ще се повърне.“

Край