Дневник на етикетите

(за „Трудна задача“ от Гордън Диксън)

Дата Етикет Потребител