Година
(Обществено достояние)
Форма
Поезия
Жанр
  • Няма
Характеристика
  • Няма
Оценка
няма
Форматиране и последна редакция
zelenkroki (2012)
Източник
знам.бг

На новопристигналите ученички

Пристъпва мрачний листопад,

изпратил с авангард напред

на шумния престолен град

подарък прелестен букет

от свежи есенни цветя.

Привет горещ на есента!

Привет! Привет!

 

Пристъпва тъжний листопад,

изпратил дивен дар напред —

букет с неземен аромат,

от ученички свеж букет,

букет от румени лица.

Привет сърдечен вам, деца!

Привет! Привет!

 

Привет вам, птички без крила,

понесли песни, смях насам!

Привет! За нашите тегла

целебен носите балсам

по кървавите си уста.

Привет о, есенни цветя!

Привет мил вам!

 

Привет, деца на любовта,

прехвръкнали на школо тук!

Привет вам, прелестни цветя,

от изток, запад, север, юг!

Привет вам, палави очи,

лица от лунени лъчи

и жар уста!

 

Ще екне пак приятен шум

в „Борисовата“, в „Одеон“

и нова струя от парфюм

под столичния небосклон

ще влее тъжний листопад.

Поклон вам, дивна благодат!

Поклон! Поклон!

Край