Дневник на етикетите

(за „Гергьовденско агне“ от Христо Смирненски)

Дата Етикет Потребител