Оригинално изписване: Mario Nestoroff.

Няма биографична информация за Марио Несторов.