Мая Савова

(преводач)

По-долу е показана статията за Мая Савова от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Мая Савова
преводачка

Преводач:
От езици: английски
Автори: Айзък Азимов

Мая Савова e преводачка на фантастични произведения.

Преводи

  • 1993 г. - „Азазел“ (сборник) - Айзък Азимов