К. У. Джетър

(автор)

Предговор

Разказ

Оригинално изписване: K. W. Jeter

Няма биографична информация за К. У. Джетър.