Оригинално изписване:

Няма биографична информация за Яромир Томечек.