Джеймс Л. Дохърти

((незнаен))

Джеймс Л. Дохърти е псевдоним на Джеймс Хадли Чейс.