Искра Баева

(преводач)

По-долу е показана статията за Искра Баева от свободната енциклопедия БГ-Фантастика, която може да се допълва и подобрява от своите читатели. Текстовото й съдържание се разпространява при условията на GNU Free Documentation License 1.2.

[±]
Искра Баева

Преводач:
От езици: руски
На езици: български
Автори: Дмитрий Биленкин

Искра Баева е преводачка на научна фантастика.

Преводи

Фантастика